Versturen naar een vriend Deze pagina printen

Opdracht en rol

De taak van de mutualiteit bestaat uit vijf delen:

 

1. De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

België beschikt over een uitgebreide sociale zekerheid die is opgedeeld in verschillende sectoren (pensioenen, kinderbijslag,…). De verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wordt beheerd door de ziekenfondsen en hun landsbonden en bestaat uit twee delen:

  • de sector geneeskundige verzorging die instaat voor de terugbetaling van de medische en paramedische kosten;
  • de sector uitkeringen die een vervangingsinkomen toekent aan loontrekkenden en zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn en ook bij zwangerschap en bevalling (moederschaps-, vaderschaps- en adoptieverlof en borstvoedingspauzes).

 

2. De aanvullende verzekering

Omdat de verplichte verzekering niet alle kosten dekt, bieden de ziekenfondsen ook nog andere voordelen en diensten aan in het kader van de aanvullende verzekering die wordt gefinancierd door de bijdragen van de leden.

De specifieke diensten en voordelen die elke landsbond en elk ziekenfonds aanbieden omdat ze interessant kunnen zijn voor hun leden, behoren tot de aanvullende verzekering.

Enkele voorbeelden van de diensten die wij aanbieden, zijn de tussenkomsten voor orthodontie, endoscopisch materiaal, alternatieve geneeswijzen en de rust- en herstelverblijven, enz.

 

3. Hulpverlening, voorlichting en begeleiding

Om nog vollediger te zijn in haar dienstverlening biedt de mutualiteit ook juridische en sociale hulp in het kader van de verplichte ziekte- en invaliditeitsuitkering. Ook hebben zij een dienst gezondheidspromotie die een gezonde levenstijl promoot.

 

4. De zorgverzekering

De zorgverzekering voorziet in een financiële tegemoetkoming in de kosten van niet-medische hulp- en dienstverlening of mantelzorg zowel in thuiszorg als in rusthuizen. Enkel zwaar zorgbehoevende personen,ongeacht de leeftijd komen in aanmerking voor deze tegemoetkoming. Leden die 26 jaar of ouder zijn en in Vlaanderen wonen, zijn verplicht zich aan te sluiten bij een zorgkas. Voor inwoners van Brussel is de aansluiting facultatief.

 

5. SIS-kaarten

De mutualiteiten moeten er voor zorgen dat hun leden, maar ook de personen die niet bij een mutualiteit verzekerd zijn ((Nato, EEG, ..) en om een SIS-kaart vragen, steeds over een SIS-kaart beschikken. Op deze kaart komen de officële identeitsgegevens voor maar ook het recht op terugbetaling door de mutualiteit. Ze dient ook als controlemiddel op de werkvloer (zwartwerk) en als toegangssleutel voor een inschrijving bij de RSZ via de werkgever of interimbireau, bij de belastingen, werkloosheid, ...

    logo LVPH

     

Enquête

Hebt u last van een allergie?

  • Ja, voornamelijk hooikoorts.
  • Ja, voornamelijk huisstofmijt en/of huisdieren.
  • Ja, voornamelijk voedselallergie.
  • Neen.

Stem

Print